Activiteiten

 • Visieontwikkeling en plantoetsing
  het inbrengen van gebruikskwaliteit in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces
 • Kennisoverdracht en lesmateriaal
  onderwijs en het schrijven van boeken, brochures en onderwijsmateriaal
 • Analyse van bestaande situaties
  het opsporen van knelpunten, geven van oplossingsrichtingen
 • Ontwikkelen van programma’s van eisen
  in samenwerking met opdrachtgevers en gebruikers, ook op onderdelen, bijv. een paragraaf over sociale veiligheid
 • Onderzoek naar gebruikersbehoeften
  uitvoeren van nul- en effectmetingen, interviews met sleutelfiguren, workshops
 • Zakelijk leiderschap en fondsenwerving bij culturele projecten

Thema’s

 • Gebruikskwaliteit en gebruikswaarde
  functionaliteit, gebruiksgemak, gezondheid, veiligheid, aantrekkelijkheid, flexibiliteit
 • Sociale veiligheid
  criminaliteitspreventie, veiligheidsbeleving
 • Toegankelijkheid
  bereikbaarheid, bruikbaarheid: 'design for all'
 • Beleving en gedrag
  omgevingspsychologie, voorspellen van belevingswaarde en gedrag van mensen
 • Gezondheid
  sick building syndrome, healing environment, licht/verlichting, luchtkwaliteit, akoestiek
 • Functionaliteit
  bruikbaar, praktisch, handig
 • Ergonomie
  aanpassen van de omgeving aan mensen: praktisch, veilig en gezond