Curriculum

 
1975 – 1984
Studie Woonecologie Landbouwuniversiteit Wageningen

1984 – 1989
Docent ‘Wonen/huisvesting’, Haagse Hogeschool, opleiding Facilitair Management

1989 – 1996
Projectmanager en later directeur ‘Ruimte-Adviesbureau AREA’, voorheen Stichting Vrouwen Bouwen en Wonen. AREA adviseerde overheden en bedrijven bij het verbeteren van gebruikskwaliteit en sociale veiligheid bij nieuwbouwplannen en in bestaande situaties

1996 – 1998
Senior-adviseur ‘Gebruikskwaliteit en Veiligheid’ bij Eysink Smeets & Etman, adviesbureau voor veiligheid, criminaliteitsbeheersing en leefbaarheid

1998 – 2004
Senior-adviseur 'Gebruikskwaliteit en sociale veiligheid' bij EGM onderzoek,
later directeur Onderzoek bij EGM architecten

2004 - heden
Zelfstandig adviseur ‘Gebruikskwaliteit van de gebouwde omgeving’, Ita Luten Advies

 

Nevenbetrekkingen

1984 – heden
Docent 'Mens & Omgeving' (o.a. ergonomie), studierichting Ruimtelijk Ontwerpen en Product Design, Willem de Kooning Academie Rotterdam

1996 - 2001
Universitair Docent leerstoel 'Toegankelijkheid', Faculteit Bouwkunde TU Delft

 

Bestuursfuncties

Maart 2001 tot oktober 2008
Secretaris Stichting Ergonomie Congres IEA 2006
De stichting organiseerde een wereldwijd congres over ergonomie in opdracht van de International Ergonomics Association

Oktober 2001 - Oktober 2011
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Maaskade Rotterdam

Oktober 2004 – maart 2005
Lid Raad van Toezicht Stichting VACpunt Wonen.
VACpunt Wonen is een onafhankelijke woonconsumentenorganisatie die zich inzet voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving

Oktober 2006 - November 2012
Voorzitter kamerkoor Panchanter

April 2012 -
Penningmeester Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam

 

Belangrijkste publicaties

Ita Luten en Paul den Otter, Het ABC van de sociaal veilige bus, Aanbevelingen voor het inbouwen van sociale veiligheid in ontwerp, bouw en beheer van bussen voor openbaar vervoer, Eysink Smeets en Etman, 1997

Ita Luten, Daglichtbeleving Ondergronds, Sociale veiligheid door licht en zicht, Senter Technologie & Samenleving, 1999

Maarten Wijk en Ita Luten, Tussen Mens en plek, over de ergonomie van de fysieke omgeving, DUP Blue Print, 2001

Ita Luten en Olga Zoomer, Op eigen kracht, Wat kun je doen tegen geweld in je relatie? Ministerie van Justitie, 2002/2004 (http://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/brochures/op_eigen_kracht.html)

Maarten Wijk en Ita Luten, Ontwerp zoals je wilt, hulp bij het maken van een programma van eisen, uitgave voor opleidingen Architectuur en Interieurarchitectuur, augustus 2006

Ita Luten (red,), Handboek Veilig Ontwerp en Beheer, sociale veiligheid in buitenruimten, gebouwen en woningen, uitgeverij THOTH, november 2008 (http://www.thoth.nl)

Maarten Wijk en Ita Luten, Mens en Maat, over de ergonomie van ruimte. Uitgeverij Stili Novi, 2010