Projecten

2017

 • Beheer van de website Veilig Ontwerp en Beheer. In opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.
 • Advies veiligheid in en om Jaagpad Amsterdam, Stadsdeel Zuid. In samenwerking met Stichting Landelijke Expertisegroep Veiligheidsbeleving.
 • Advies veiligheid Tweede Jan van der Heijdenstraat Amsterdam, Stadsdeel Zuid. In samenwerking met Stichting Landelijke Expertisegroep Veiligheidsbeleving.
 • Fondsenwerving Stichting Qudi/Tante Nino, het huiskamerpodium op het Noordereiland.
 • Zakelijk leider Stichting Ketel, theaterproductie 'Looking for Shiffra'.
 • Administratie Toonkunst Rotterdam. In opdracht van Vereniging Toonkunst Rotterdam.

2016

 • Beheer van de website Veilig Ontwerp en Beheer. In opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.
 • Curriculumontwikkeling voor de Willem de Kooning Academie Rotterdam.
 • Docent Methoden en Technieken voor Onderzoek. Hogeschool Inholland, opleiding Integrale Veiligheid
 • Actualisatie website Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken. In opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid.
 • Administratie Toonkunst Rotterdam. In opdracht van Vereniging Toonkunst Rotterdam.
 • Fondsenwerving Stichting Qudi/Tante Nino, het huiskamerpodium op het Noordereiland.

2015

 • Beheer van de website Veilig Ontwerp en Beheer. In opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.
 • Curriculumontwikkeling voor de Willem de Kooning Academie Rotterdam.
 • Docent Methoden en Technieken voor Onderzoek. Hogeschool Inholland, opleiding Integrale Veiligheid.
 • Advies voor actualisatie Handreiking Veiligheid in Ondergrondse Bouwwerken. In opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid.
 • Fondsenwerving voor Stichting Qudi. Tante Nino: het huiskamerpodium van het Noordereiland.

2014

 • Beheer van de website Veilig Ontwerp en Beheer. In opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.
 • Analyse Projectmatig Onderwijs Willem de Kooning Academie.
 • Ondernemingsplan Buurthuis Nieuwe Stijl Noordereiland. In opdracht van de Stichting Qudi/Tante Nino.

2013

 • Redactie brochure 'Goed licht voor ouderen, aanbevelingen voor de verlichting in ouderenhuisvesting'. In opdracht van MLD, Kien en Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.
 • Masterclass Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer van (publieke) Werkplekken. In opdracht van Projectteam Veilige Publieke Taak, Provincie Limburg.
 • Masterclass 'Veilig Ontwerpen voor Transburg'. In opdracht van Saxion Hogeschool, Kenniscentrum Leefomgeving.
 • Productie en Presentatie Handreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken. In opdracht van het Instituut voor Fysieke Veiligheid.
 • Beheer van de website Veilig Ontwerp en Beheer. In opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.

2012

 • Plaatsen van items 'Camera's als straatmeubilair' op de website www.veilig-ontwerp-beheer.nl. In opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.
 • Workshop 'Ergonomie van Ruimte' in de minor Sociaal Veilig Ontwerpen. In opdracht van Saxion Hogeschool.
 • Masterclass 'Veilig Ontwerpen'. In opdracht van Saxion Hogeschool, Kenniscentrum Leefomgeving.
 • Workshop en Advies Workshop OV-Chipkaart: toegankelijkheid en bruikbaarheid. In opdracht van Vilans.
 • Auteur Handreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken. In opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid.
 • Gast aan tafel 'Seminar Preventie - De eerste stap naar een veilige publieke Taak'. In opdracht van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak.
 • Infosessie Veilig Ontwerp en Beheer. In opdracht van de stad Leuven, Preventiedienst.

2011

 • Onderzoek naar praktijkvoorbeelden voor de leidraad Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken, Centrum Ondergronds Bouwen, platform Veiligheid. In opdracht van Royal Haskoning.
 • Begrippenlijst Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken, Centrum Ondergronds Bouwen, platform Veiligheid. In opdracht van Movares.

2010

 • Ontwikkeling van de basiskennisstructuur voor het begrip 'Healing Environment'. In opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg.
 • Organisatie bijeenkomst Toegankelijkheid en Design for All in het onderwijs. In opdracht van Vilans.

2009

 • Projectleiding implementatie Handboek Veilig Ontwerp en Beheer. In opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.
 • Notitie Referentiekader Ruimtelijke Kwaliteit in de A1-zone. In opdracht van de Provincie Overijssel.
 • Globaal Programma van Eisen voor de Cruise Terminal Rotterdam. In opdracht van TomDavid Architecture_Design.

2008

 • Redactie handboek ‘Veilig Ontwerp en Beheer, sociale veiligheid in buitenruimten, gebouwen en woningen’, uitgeverij THOTH, in opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.

 • Projectleiding handboek ‘Veilig Ontwerp en Beheer, sociale veiligheid in buitenruimten, gebouwen en woningen’, in opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.

 • Column Eendrachtsplein bij de Opening Kiosken My Public Space, 28 juni 2008, in opdracht van het Nederlands Architectuurinstituut.

 • Adviseur bij de uitgave ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ 6e druk, uitgever Reed Elsevier.

 • Lid van de Uitvoeringscommissie ‘Actualisatie leidraad Veiligheid in ondergrondse bouwwerken’, in opdracht van het Centrum Ondergronds Bouwen.

 2007

 • Toetsing gebruikskwaliteit en gebruikswaarde van Park Brederode, parkontwerp algemeen en plannen woningbouw, in opdracht van Park Brederode C.V.

 • Redactie vernieuwing handboek ‘Sociaal Veilig Ontwerpen’, in opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.

 • Advies over gebruikskwaliteit, Arbo-zaken en veiligheid bij diverse ontwerpopdrachten van (interieur)architectenbureaus.

 • Projectleiding project ‘vernieuwing handboek ‘Sociaal Veilig Ontwerpen’, in opdracht van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.

 • Advies over gebruikskwaliteit, Arbo-zaken en veiligheid bij diverse ontwerpopdrachten van (interieur)architectenbureaus.

2006

2005

 • Directeur Ad Interim van VACpunt Wonen. In opdracht van Stichting VACpunt Wonen.

 • Onderzoek ‘Handhaving Toegankelijkheid Amsterdam’, onderzoek naar de toegankelijkheid van nieuwbouwwoningen in Amsterdam. In opdracht van SGOA. In samenwerking met Maarten Wijk.

 • Schrijven van (delen van) het veiligheidsconcept voor ondergrondse winkelcentra (Centrum Ondergronds Bouwen). In opdracht van Centrum Ondergronds Bouwen en Holland Railconsult.

2004

 • Plantoetsing: sociale veiligheid in het Masterplan voor Park Prinsenhof te Leidschendam. In opdracht van de projectgroep Prinsenhof, gemeente Leidschendam. In samenwerking met Maarten Wijk.

 • Onderzoek naar Sociale Veiligheid bij de plannen voor de upgrading van het Busstation Den Haag CS, in vervolg op het onderzoek naar sociale veiligheid in 1993. In opdracht van de gemeente Den Haag.

2003

 • Het ontwikkelen van de zorgvisie en het schrijven van het Programma van Eisen voor het Centrum voor Preventie en Herstel. In opdracht van de Zorggroep Waterweg Noord. In samenwerking met EGM architecten.

 • Onderzoek naar beter beheer in naoorlogse wijken, strategieën voor Meervoudig Ruimtegebruik. In opdracht van Habiforum en IPSV/VROM. In samenwerking met Maarten Wijk.

 • Het ontwikkelen en schrijven van een kwaliteitseis voor de inrichting van de buitenruimte. In opdracht van de Deelgemeente Noord Rotterdam. In samenwerking met Ruimte-Adviesbureau Wijnker.


Ita Luten werkt regelmatig samen met bureau Wijk oka te Dordrecht www.wijk-oka.nl