Ita Luten denkt vanuit gebruikersperspectief mee over de kwaliteit van de gebouwde omgeving.
Zij levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het succesvol functioneren van gebouwen, woningen en buitenruimte.